·
 


Lai iestātos 1. klasē , nepieciešami  šādi dokumenti : 
 
     1.    Iesniegums ( mūsu izstrādātā  anketa );
     2.    Dzimšanas apliecības kopija;
     3.    PII izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo obligātai sagatavošanai skolai;
     4.    Medicīnas dokumenti  -  026/u  - bērna  medicīniskā karte ar ierakstu par bērna gatavību uzsākt  skolas gaitas.

Skolēniem papildus mācību darbam, sporta stundām peldbaseinā ir  iespēja darboties dažādās skolas interešu izglītības programmās, kā arī apgūt vijoles, kokles, flautas, klavierspēli un dziedāšanu profesionālu pedagogu vadībā. Skolā darbojas arī pagarinātā grupa.
Tālr. uzziņām 64107837

9. klašu absolventi!
Aicinām turpināt mācības Priekuļu vidusskolā!

Dokumentus pieņem skolas kancelejā.
Kancelejas darba laiks - katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 13:00.
Tel. nr. 64107837, 29103562

Piedāvājam:
 •      apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
 •      atmaksātas sporta stundas peldbaseinā,
 •      papildus apgūt vācu valodu
 •      apgūt Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas interešu izglītības programmu „Komerczinības vidusskolēniem”,
 •      bezmaksas transportu uz skolu no Cēsīm, Jāņmuižas, Mārsnēniem, Raunas, Liepas, Veselavas.


 • 26.01.2017
  Autobuss - svarīgi

  Piektdien, 27.janvārī, pēcpusdienas autobusu maršruti uz Raunu un Veselavu būs apvienoti. Izbraukšana plkst.15.00.

 • 20.01.2017
  Topošajiem pirmklasniekiem

  Aicinām 26.janvārī plkst.18:00 bērnus, kuri 2017./2018.m.g. vēlētos mācīties 1.klasē, ņemt pie rokas savus vecākus un atnākt  iepazīties ar skolu, skolotājiem, skolas darbiniekiem un iespējām, ko skola piedāvā.

  Būsiet mīļi gaidīti!

 • 16.01.2017
  Ko darīt, ja skolēns jūtas nevesels

  Ja skolēnam parādās gripai līdzīgi simptomi, slimniekam nav jāapmeklē izglītības iestāde, bet jāpaliek mājās un jāvēršas pie ģimenes ārsta. Par saslimšanu informējiet arī klases audzinātāju.
  Gripas profilakses pasākumi izglītības iestādēs. Ieteikumi!

  http://www.vidusskola.lv/index.php?page=11

Visas zinas