·
 


Lai iestātos 1. klasē , nepieciešami  šādi dokumenti : 
 
     1.    Iesniegums ( mūsu izstrādātā  anketa );
     2.    Dzimšanas apliecības kopija;
     3.    PII izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo obligātai sagatavošanai skolai;
     4.    Medicīnas dokumenti  -  026/u  - bērna  medicīniskā karte ar ierakstu par bērna gatavību uzsākt  skolas gaitas.

Skolēniem papildus mācību darbam, sporta stundām peldbaseinā ir  iespēja darboties dažādās skolas interešu izglītības programmās, kā arī apgūt vijoles, kokles, flautas, klavierspēli un dziedāšanu profesionālu pedagogu vadībā. Skolā darbojas arī pagarinātā grupa.
Tālr. uzziņām 64107837

9. klašu absolventi!
Aicinām turpināt mācības Priekuļu vidusskolā!

Dokumentus pieņem skolas kancelejā.
Kancelejas darba laiks - katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 13:00.
Tel. nr. 64107837, 29103562

Piedāvājam:
 •      apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
 •      atmaksātas sporta stundas peldbaseinā,
 •      papildus apgūt vācu valodu
 •      apgūt Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas interešu izglītības programmu „Komerczinības vidusskolēniem”,
 •      bezmaksas transportu uz skolu no Cēsīm, Jāņmuižas, Mārsnēniem, Raunas, Liepas, Veselavas.


 • 10.03.2017
  Konsultācijas skolēnu brīvlaikā

  R. Briņķe - otrdien, trešdien,ceturtdien 9:00 - 12:00
  N. Čencova - pirmdien,otrdien 9:00- 12:00, trešdien 9:00 - 12:00 (12. klasei)
  M. Dzedone - trešdien 9:00 - 12:00
  L. Bērziņa - otrdien, ceturtdien 9:00 - 13:00
  I. Gulbinska - pirmdien 9:00 - 12:00
  I. Jākobsone - pirmdien 9:00 - 12:00
  R. Kanušniece - pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien 9:00 - 12:00
  Dz. Kaparkalēja - otrdien, trešdien 9:00 - 12:00
  I. Kaparkalēja - otrdien 9:00 - 12:00
  L. Laurīte - otrdien 11:00 - 12:00
  J. Mičulis - pirmdien, trešdien 9:00-12:00
  A. Norvele - pirmdien, otrdien,ceturtdien 9:00 - 12:00
  S. Pāsa - pirmdien 9:00 - 13:00 (12. klasei)
  S. Pupure - otrdien 10:00 - 12:00
  G. Razuvanova - trešdien 9:00 - 11:00
  I. Ruskule - otrdien, trešdien 9:00 - 12:00
  D. Sarkane - pirmdien 10:00 - 12:00
  A. Skrastiņa - trešdien 9:00 - 13:00
  B. Zēmele - pirmdien 8:00 - 12:00
  D. Žukova - trešdien, ceturtdien 9:00 - 12:00
  V. Andrīte - otrdien, trešdien 9:00 - 12:00
  L. Dzērve - otrdien, trešdien 9:00 - 12:00
  D. Jakobsone - otrdien, trešdien 9:00 - 12:00
  G. Puriņa - otrdien, trešdien 9:00 - 12:00
  R. Purvinska- otrdien, trešdien 9:00 - 12:00
  I.Skrastiņa - otrdien, trešdien 9:00 - 12:00
  I Skrastiņš - otrdien, trešdien 9:00 - 12:00
  S. Spruģevica - otrdien, trešdien 9:00 - 12:00
  I. Zilgalve - otrdien, trešdien 9:00 - 12:00

 • 26.01.2017
  Autobuss - svarīgi

  Piektdien, 27.janvārī, pēcpusdienas autobusu maršruti uz Raunu un Veselavu būs apvienoti. Izbraukšana plkst.15.00.

 • 20.01.2017
  Topošajiem pirmklasniekiem

  Aicinām 26.janvārī plkst.18:00 bērnus, kuri 2017./2018.m.g. vēlētos mācīties 1.klasē, ņemt pie rokas savus vecākus un atnākt  iepazīties ar skolu, skolotājiem, skolas darbiniekiem un iespējām, ko skola piedāvā.

  Būsiet mīļi gaidīti!

Visas zinas