·
 

Lai iestātos 1. klasē , nepieciešami  šādi dokumenti :  

     1.    Iesniegums ( mūsu izstrādātā  anketa );
     2.    Dzimšanas apliecības kopija;
     3.    PII izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo obligātai sagatavošanai skolai;
     4.    Medicīnas dokumenti  -  026/u  - bērna  medicīniskā karte ar ierakstu par bērna gatavību uzsākt  skolas gaitas.

Skolēniem papildus mācību darbam, sporta stundām peldbaseinā ir  iespēja darboties dažādās skolas interešu izglītības programmās, kā arī apgūt vijoles, kokles, flautas, klavierspēli un dziedāšanu profesionālu pedagogu vadībā. Skolā darbojas arī pagarinātā grupa.
Tālr. uzziņām 64107837

9. klašu absolventi!
Aicinām turpināt mācības Priekuļu vidusskolā!

Dokumentus pieņem skolas kancelejā.
Kancelejas darba laiks - katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 13:00.
Tel. nr. 64107837, 29103562

Piedāvājam:
 •      apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
 •      atmaksātas sporta stundas peldbaseinā,
 •      papildus apgūt vācu valodu
 •      apgūt Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas interešu izglītības programmu „Komerczinības vidusskolēniem”,
 •      bezmaksas transportu uz skolu no Cēsīm, Jāņmuižas, Mārsnēniem, Raunas, Liepas, Veselavas.


 • 04.06.2016
  Absolventi un bijušie kolēģi!

  Balle būs... SPORTA ZĀLĒ - DJ Edijs Kopļarovs 
  AKTU ZĀLĒ - INA un IVO 

  Absolventi, kas Priekuļu skolu beiguši līdz 1985.gadam pulcēsies un vietu atradīs skolas gaiteņos, varēs uzklāt galdu ar līdzpaņemtu groziņu. 
  Absolventi, kas Priekuļu skolu beiguši no 1986.gada - 2015.gadam, pulcēsies sporta zālē, pie lielajiem gadiem. 

  Dalība salidojumā neliela tikai 5 eiro.

  Līdzi ņemiet labu garastāvokli un groziņu.

 • 30.05.2016
  Topošo pirmklasnieku nodarbības no 31.05. - 3.06. Priekuļu vidusskolā

  31.05. Iepazīšanās diena
  Klases stunda
  Latviešu valoda
  1.06.  Mākslas diena
  Vizuālā māksla
  Mūzika
  2.06. Sporta un dejas diena
  Sports
  Dejas, rotaļas
  Lūgums uzvilkt sporta tērpu
  3.06. Datorikas diena
  Matemātika
  Klases stunda
  Nodarbības notiks no 10.00-12.00
  Līdzi jāņem katru dienu krāsu zīmulīši, parastais zīmulis.

 • 27.05.2016
  30. maijs - Pēdējais 2015./2016. mācību gada zvans

  Plkst. 9:00 līnija
  Plkst. 10:30 liecību izsniegšana, klases stunda

  Autobusi 12:00

Visas zinas