·
 

Aktualitātēm seko šeit: http://pt.edu.lv/info/index221.php?skola=4

Lai iestātos 1. klasē , nepieciešami  šādi dokumenti : 
 
     1.    Iesniegums ( mūsu izstrādātā  anketa );
     2.    Dzimšanas apliecības kopija;
     3.    PII izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo obligātai sagatavošanai skolai;
     4.    Medicīnas dokumenti  -  026/u  - bērna  medicīniskā karte ar ierakstu par bērna gatavību uzsākt  skolas gaitas.

Skolēniem papildus mācību darbam, sporta stundām peldbaseinā ir  iespēja darboties dažādās skolas interešu izglītības programmās, kā arī apgūt vijoles, kokles, flautas, klavierspēli un dziedāšanu profesionālu pedagogu vadībā. Skolā darbojas arī pagarinātā grupa.
Tālr. uzziņām 64107837

9. klašu absolventi!
Aicinām turpināt mācības Priekuļu vidusskolā!

Dokumentus pieņem skolas kancelejā.
Kancelejas darba laiks - katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 13:00.
Tel. nr. 64107837, 29103562

Piedāvājam:
 •      apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
 •      atmaksātas sporta stundas peldbaseinā,
 •      papildus apgūt vācu valodu
 •      apgūt Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas interešu izglītības programmu „Komerczinības vidusskolēniem”,
 •      bezmaksas transportu uz skolu no Cēsīm, Jāņmuižas, Mārsnēniem, Raunas, Liepas, Veselavas.


 • 07.11.2016
  7.-17. novembris

  Novembris - patriotu mēnesis. Aicinām piespraust sarkanbalt sarkano lentīti!

 • 30.09.2016
  Vecāku sapulce

  Cien. vecāki!
  12. oktobrī plkst. 18:00 skolas vecāku kopsapulce skolas aktu zālē. Lektors Mūžizglītības un kultūras institūta "Vitae" dibinātājs un vadītājs Rolands Ozols.

 • 30.09.2016
  3.-7. oktobris

  No 3. oktobra apmaksātas pusdienas ēd visi skolēni. Arī 10. -12. klašu audzēkņi.
  4. oktobrī savus bijušos skolotājus ēnos Priekuļu novada deputāte Elīna STAPULONE
  No 3. oktobra skolā noris MAKULATŪRAS vākšanas akcija, kā arī krājam un nesam uz skolu izlietotās baterijas.

Visas zinas