·
 


Lai iestātos 1. klasē , nepieciešami  šādi dokumenti : 
 
     1.    Iesniegums ( mūsu izstrādātā  anketa );
     2.    Dzimšanas apliecības kopija;
     3.    PII izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo obligātai sagatavošanai skolai;
     4.    Medicīnas dokumenti  -  026/u  - bērna  medicīniskā karte ar ierakstu par bērna gatavību uzsākt  skolas gaitas.

Skolēniem papildus mācību darbam, sporta stundām peldbaseinā ir  iespēja darboties dažādās skolas interešu izglītības programmās, kā arī apgūt vijoles, kokles, flautas, klavierspēli un dziedāšanu profesionālu pedagogu vadībā. Skolā darbojas arī pagarinātā grupa.
Tālr. uzziņām 64107837

9. klašu absolventi!
Aicinām turpināt mācības Priekuļu vidusskolā!

Dokumentus pieņem skolas kancelejā.
Kancelejas darba laiks - katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 13:00.
Tel. nr. 64107837, 29103562

Piedāvājam:
 •      apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
 •      atmaksātas sporta stundas peldbaseinā,
 •      papildus apgūt vācu valodu
 •      apgūt Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas interešu izglītības programmu „Komerczinības vidusskolēniem”,
 •      bezmaksas transportu uz skolu no Cēsīm, Jāņmuižas, Mārsnēniem, Raunas, Liepas, Veselavas.


 • 07.06.2017
  9. jūnijā - izlaidumi

  Plkst. 15:00 - 9. klasēm; plkst. 18:00 - 12. klasei.

 • 29.05.2017
  Bibliotēkas ziņas

  Katrs audzēknis individuāli nodod mācību grāmatas (izņemot angļu un krievu pēc priekšmeta skolotāja norādījumiem) bibliotēkas darba laikā.

  To varēs bez steigas izdarīt arī jūnijā (līdz atvaļinājumam), pie reizes paņemot grāmatu komplektu nākošai klasei.

 • 29.05.2017
  Autobuss no skolas 30. un 31. maijā

  30. maijā autobusi no skolas pēc  piektdienās grafika
  31. maijā no skolas autobusi kursēs 12:00 un 12:40

Visas zinas