·
 
Priekuļu vidusskola š.g.  5. jūnijā no plkst. 10:00 līdz 12:00 aicina nākamos pirmklasniekus un viņu vecākus uz tikšanos skolā
Piedāvājam:
•    bērniem - nodarbības klasē;
•    vecākiem - sarunu ar skolas direktori, skolas medmāsu un psiholoģi.

Lai iestātos 1. klasē , nepieciešami  šādi dokumenti :  
     1.    Iesniegums ( mūsu izstrādātā  anketa );
     2.    Dzimšanas apliecības kopija;
     3.    PII izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo obligātai sagatavošanai skolai;
     4.    Medicīnas dokumenti  -  026/u  - bērna  medicīniskā karte ar ierakstu par bērna gatavību uzsākt  skolas gaitas.

Skolēniem papildus mācību darbam, sporta stundām peldbaseinā ir  iespēja darboties dažādās skolas interešu izglītības programmās, kā arī apgūt vijoles, kokles, flautas, klavierspēli un dziedāšanu profesionālu pedagogu vadībā. Skolā darbojas arī pagarinātā grupa.
Tālr. uzziņām 64107837

9. klašu absolventi!
Aicinām turpināt mācības Priekuļu vidusskolā!

Dokumentus pieņem skolas kancelejā.
Kancelejas darba laiks - katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 13:00.
Tel. nr. 64107837, 29103562

Piedāvājam:
 •      apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
 •      atmaksātas sporta stundas peldbaseinā,
 •      papildus apgūt vācu valodu
 •      apgūt Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas interešu izglītības programmu „Komerczinības vidusskolēniem”,
 •      bezmaksas transportu uz skolu no Cēsīm, Jāņmuižas, Mārsnēniem, Raunas, Liepas, Veselavas.


 • 25.05.2018
  30. un 31. maijs

  Autobusi no skolas 30. maijā kursēs 13:30, 31. maijā 11:30.

 • 23.05.2018
  ZINOO skolā

  28. un 29. maijā skolā viesosies ZINOO zinātkāres centrs. 5.-7. klašu skolēni varēs piedalīties nodarbībās 28.05. 7.-11. klašu skolēni izglītosies 29.05.

 • 23.05.2018
  Izmaiņas autobusu atiešanas laikā

  Ņemot vērā, ka iestājoties siltajam laikam, samazinājies braucēju skaits ar skolēnu autobusu, tad no 24. maija, ceturtdienas, tiks apvienots maršruts Cēsis – Jāņmuiža-Liepa (atiešanas laiks plkst. 15:55, piektdienās –plkst.15:10) un mazliet agrāk kursēs autobuss  Priekuļi-Garkalne -Mārsnēni (atiešanas laiks plkst. 16:00, piektdienās kā ierasts –plkst.15:10).

Visas zinas