Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novada mācību priekšmetu

Olimpiāžu ziņas

Arī 2018./2019.m.g. novada skolēniem ir iespēja piedalīties 7 novadu (Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas) mācību priekšmetu olimpiādēs, apliecinot savas zināšanas, erudīciju, interesi un vēlmi ieguldīt vairāk laika un darba kādas jomas dziļākai izpratnei. Sveicam ar panākumiem novada skolēnus – olimpiāžu uzvarētājus.

Starpnovadu bioloģijas  olimpiādē:

9.kl. grupā  II vieta - Vaino Markuss Kārkliņš (9.b)

Atzinība - Ritvars Mačs (9.b)

(sk. Ilze Skrastiņa)

Starpnovadu latviešu valodas un literatūras  olimpiādē:

9. kl. grupā  III vieta - Linda Eva Kalēja (9.a) un Petra Paula Petroviča (9.b)

Atzinība - Māra Višņaka (9.b)

Vidusskolu grupā Atzinība - Rita Estere Vilciņa (12.)

(sk. Inese Kaparkalēja)

Starpnovadu vēstures  olimpiādē:

I vieta - Jānis Lielbārdis (9.b)

II veita - Denis Nazarovs (10)

III vieta - Ritvars Mačs (9.b)

Atzinība - Ieva Vaļska (9.a)

(sk. Dzintra Kaparkalēja)

Starpnovadu fizikas  olimpiādē:

Starpnovadu matemātikas  olimpiādē:

I vieta Bernadeta Dominika Galzone (6.b)

II vieta Artūrs Dāvids Bieziņš (9.a)

III vieta Pēteris Vadonis (6.b)

Atzinība - Arnis Grūbe (6.b)

(sk. Inga Ruskule)

Atzinība Patrīcija Ozoliņa (5.a)

Atzinība - Kristers Kļaviņš (6.a)

(sk. Zoja Virskule)

Atzinība - Gabriels Zverevs (5.b)

Atzinība - Andris Jānis Rozenbergs (5.b)

(sk. Alda Daukšte)

Starpnovadu krievu valodas olimpiādē:

Starpnovadu angļu valodas  olimpiādē:

I vieta Bernadeta Dominika Galzone (6.b)

II vieta Sanija Karlīna Blīgzna (6.a)

III vita - Ginta Mičule (8.b)

Atzinība - Kristers Kļaviņš (6.a)

Atzinība - Paula Štāle (6.b)

Atzinība - Daniela Panteleiko (8.b)

Atzinība - Mattias Nelleman (8.b)

(sk. Daiga Jakobsone, Dina Žukova un Madara Palsiņa Šantare)

Starpnovadu ekonomikas  olimpiādē:

I vieta - Estere Rita Vilciņa (12.)

II vieta - Uldis Vāvere (12.)

Atzinība - Haralds Sproģis (12.)

(sk. Mareks Dambītis)

Starpnovadu ķīmijas  olimpiādē:

Atzinība - Ritvars Mačs (9.b)

(sk. Imants Skrastiņš)

Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē:

Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju  olimpiādē:

Meitenēm 

II vieta - Sindija bSalmiņa (9.a)

II vieta Renāte Slavina (5.a)

III vieta Evija Ance Cimberga (9.a)

III vieta Patrīcija Ozoliņa (5.a)

(sk. Līga Laurīte un Marita Dzedone)

Zēniem 

III vieta Vaino Markuss Kārkliņš (9.b)

(sk. Jānis Mičulis)

Starpnovadu informātikas olimpiādē:

I vieta - Kārlis Kauliņš (7.a)

(sk. Gunta Razuvanova)

Starpnovadu 3. klašu olimpiādē:

Starpnovadu  4.klašu olimpiādē:

Atzinība - Adrija Lāce (4.b)

(sk. Agita Norvele)

Starpnovadu 1. klašu olimpiādē:

III vieta- Kalvis Zariņš (1.b)

Atzinība - Keita Lūse (1.b)

(sk. S.Norvele, A. Daukšte)

Starpnovadu 2. klašu olimpiādē:

III vieta- Krista Zariņa (2.a)

(sk. A.Rozmisa)