Lai iestātos 1. klasē , nepieciešami  šādi dokumenti :  

     1.    Iesniegums ( mūsu izstrādātā  anketa );
     2.    Dzimšanas apliecības kopija;
     3.    PII izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo obligātai sagatavošanai skolai;
     4.    Medicīnas dokumenti  -  026/u  - bērna  medicīniskā karte ar ierakstu par bērna gatavību uzsākt  skolas gaitas.

Skolēniem papildus mācību darbam, sporta stundām peldbaseinā ir  iespēja darboties dažādās skolas interešu izglītības programmās, kā arī apgūt vijoles, kokles, flautas, klavierspēli un dziedāšanu profesionālu pedagogu vadībā. Skolā darbojas arī pagarinātā grupa.
Tālr. uzziņām 64107837
 
9. klašu absolventi!
Aicinām turpināt mācības Priekuļu vidusskolā!
Dokumentus pieņem skolas kancelejā.
Kancelejas darba laiks - katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 13:00.
Tel. nr. 64107837, 29103562
 
Piedāvājam:
 •      apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
 •      atmaksātas sporta stundas peldbaseinā,
 •      papildus apgūt vācu valodu
 •      bezmaksas transportu uz skolu no Cēsīm, Jāņmuižas, Mārsnēniem, Raunas, Liepas, Veselavas...

 
 • Ceturtdiena, 20.12.2018

  Autobuss pēc mācību stundām:
  Priekuļu vidusskola – Bērzkroga virziens 13:30 (šoferis Aivars)
  Priekuļu vidusskola – Liepas virziens 14:00 (šoferis Aivars)
  Priekuļu vidusskola – Mārsnēnu virziens 13:30 (šoferis Ansis)
  Priekuļu vidusskola – Jāņmuižas virziens 13:30 (šoferis J. Romānovs)
  Priekuļu vidusskola – Veselavas virziens 14:00 (šoferis J. Romānovs)

   


 • Piektdiena, 21.12.2018

  Piektdien, 21.decembrī autobusi PĒCPUSDIENĀ kursēs:

  • 1.-4. KLAŠU SKOLĒNI PĒCPUSDIENĀ BRAUC UZ MĀJĀM,
  • 5.-12. KL. SKOLĒNI BRAUC UZ SKOLU

  Priekuļu vidusskola – Bērzkroga virziens 14:30 (šoferis Aivars)
  Priekuļu vidusskola – Liepas virziens 14:00 (šoferis Aivars)
  Priekuļu vidusskola – Mārsnēnu virziens 14:00 (šoferis Ansis)
  Priekuļu vidusskola – Jāņmuižas virziens 14:00 (šoferis J. )
  Priekuļu vidusskola – Veselavas virziens 13:30) (šoferis J. Romānovs)


 • Autobuss uz Bērzkrogu

  Ar 7. janvāri NEKURSĒS skolēnu autobuss Bērzkroga virzienā, braukšanas kartes var saņemt kancelejā.

  Informējam šī maršruta braucējus, ka CATA ir mainījusi autobusa Cēsis- Jaunpiebalga atiešanas laiku un no 7. janvāra turpmāk tas no Cēsīm aties 16:00, bet nevis kā iepriekš  - 15:20.


 • Konsultācijas brīvlaikā

  M. Dambītis - otrdiena, ceturtdiena 9 - 13;

  A. Daukšte - pirmdiena 9 - 12;

  M. Dzedone - pirmdiena 9 - 12;

  I. Felca - trešdiena 8:30 - 10:00;

  I. Gulbinska - ceturtdiena 9 - 13;

  D. Jakobsone - pirmdiena, otrdiena 9 - 12;

  Dz. Kaparkalēja - pirmdiena, otrdiena 9 - 13;

  I. Kaparkalēja - pirmdiena 9 - 13;

  L. Laurīte - pirmdiena, otrdiena 9 - 12;

  S. Norvele - otrdiena 9 - 12;

  I. Pakalne - otrdiena, ceturtdiena 9 - 13;

  M. Palsiņa - Šantare - ceturtdiena 9:30 - 13:30;

  G. Razuvanova - ceturtdiena 9 - 12;

  D. Sarkane - pirmdiena 9 -12;

  A. Skrastiņa - pirmdiena 11 - 13;

  I.Skrastiņa - pirmdiena 9 - 12;

  I. Skrastiņš - otrdiena, ceturtdiena 9 - 12;

  Z. Virskule - otrdiena 9 - 12;

  B. Zēmele - otrdiena 9 - 13;

  I. Zilgalve - pirmdiena, otrdiena 9 - 12;

  D. Žukova - pirmdiena 10 - 12.

Visas zinas