Seko mums arī

Lai iestātos 1. klasē , nepieciešami  šādi dokumenti :  

     1.    Iesniegums ( mūsu izstrādātā  anketa );
     2.    Dzimšanas apliecības kopija;
     3.    PII izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo obligātai sagatavošanai skolai;
     4.    Medicīnas dokumenti  -  026/u  - bērna  medicīniskā karte ar ierakstu par bērna gatavību uzsākt  skolas gaitas.

Skolēniem papildus mācību darbam, sporta stundām peldbaseinā ir  iespēja darboties dažādās skolas interešu izglītības programmās, kā arī apgūt vijoles, kokles, flautas, klavierspēli un dziedāšanu profesionālu pedagogu vadībā. Skolā darbojas arī pagarinātā grupa.
Tālr. uzziņām 64107837
 
9. klašu absolventi!
Aicinām turpināt mācības Priekuļu vidusskolā!
Dokumentus pieņem skolas kancelejā.
Kancelejas darba laiks - katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 13:00.
Tel. nr. 64107837, 29103562
 
Piedāvājam:
 •      apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
 •      atmaksātas sporta stundas peldbaseinā,
 •      papildus apgūt vācu valodu
 •      bezmaksas transportu uz skolu no Cēsīm, Jāņmuižas, Mārsnēniem, Raunas, Liepas, Veselavas...

 
 • Novembris

  1.nov. - "Sporto visa klase" 6.sezonas atklāšana

  5. nov. - svētku rotājumu darbnīca "Saules parkā"

  7.nov. - Vidzemes stāstnieku konkurss 

  11.-18. nov. - Valstssvētku nedēļa - skolas ietērpšana svētku rotā

  11.nov. Lāčplēša diena - Latvijas kontūras izgaismošana skolas pagalmā plkst.10.00

  14.nov. 9.ab tikšanās/nodarbība NBS Instruktoru skolā plkst.9.00

             Tradicionālais svētku  koncerts novada senioriem "Latvijai 101" plkst.14.00

  15.nov.plkst.10.00 - 1.-5.klasēm - Svētku pasākums "Latvijai 101"

            plkst. 12.30 - 6.-12.kl.-  Svētku pasākums "Latvijai 101"

            plkst. 13.30 - muzikāli vēsturiska viktorīna 20.-30.gadu mūzika - A.Vinters

Visas zinas