Seko mums arī

Visa aktuālā informācija par situāciju Latvijā tiek ievietota VISC mājaslapā  www.izm.gov.lv. Tāpat aicinām sekot aktuālajai informācijai Izglītības un zinātnes ministrijas interneta vietnē www.visc.gov.lv.

 • Aicinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centrs mājas lapā - spkc.gov.lv
 • Aktuālajai informācijai par mācību darbu sekojiet e-klasē!
 • Liecības

  Cienījamie skolēni un vecāki!

  Tuvojas mācību gada nobeigums. Par mācību gada noslēguma vērtējumiem visos priekšmetos un direktores rīkojumu par skolēna pārcelšanu uz nākamo klasi mēs plānojam informēt sekmju izrakstā.

  Liecību drukātā formātā ar direktores parakstu varēsiet saņemt septembrī. Ja liecība nepieciešama agrāk, lūdzu sazinieties ar klases audzinātāju.

   


 • Mācību grāmatu nodošana

  Mācību grāmatu nodošana tiek plānota no 29.maija līdz 3.jūlijam

  Grāmatu nodošanas laikā visiem jāievēro 2 m distance!

  • 9., 10., 11., 12.klašu skolēni paši grāmatas atnes uz skolu un novieto norādītajās vietās.
  • Lai neveicinātu skolēnu neformālas satikšanās, 1.- 8.klašu skolēnu vecākus lūdzam nogādāt grāmatas skolā. Ja vecākiem nav iespēja atnest grāmatas, tās atnes skolēni. Lūdzam pirms tam vecākus pārrunāt ar skolēniem par distancēšanos.

  Pirms nodošanas grāmatas jāpārbauda, jāsakārto, ja nepieciešams- jāsalīmē, jānoņem vāciņi. Arī CD jābūt ieliktam, ja tāds ir grāmatas komplektā. Mācību grāmatas (iekšpusē) jābūt ierakstītam lietotāja vārdam, uzvārdam, klasei un mācību gadam.

  • Atgādinām, ka kopā ar mācību grāmatām, jānodod arī daiļliteratūras grāmatas un/vai žurnāli, kas izsniegti skolēnam uz mājām.
  • Grāmatas pieņems skolas dežurantes.

  Grāmatu nodošanas laiki skolā

  29.maijs -  12.jūnijs no plkst. 13.00 – 18.00 un

  15. jūnijs – 3.jūlijs no plkst. 9.00 – 15.00

   


 • Izglītības dokumentu izsniegšana

  Svinīga izglītības dokumentu par pamatizglītību izsniegšana notiks š.g. 13. jūnijā:

  plkst. 11:00 9.A klases skolēniem,

  plkst. 13:00 9.B klases skolēniem.

  Svinīgs mirklis kopā ar 12. klases skolēniem plkst. 15:00.


 • Topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem

  Paredzētā tikšanās ar topošajiem pirmklasniekiem 4. jūnijā atcelta!

  Lai iestātos 1. klasē, nepieciešami šādi dokumenti :  

   1.Iesniegums ( mūsu izstrādātā  anketa );
   2.Dzimšanas apliecības kopija;
   3.PII izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo obligātai sagatavošanai skolai;
   4.Medicīnas dokumenti  -  026/u  - bērna  medicīniskā karte ar ierakstu par bērna gatavību uzsākt  skolas gaitas.
  Iesniegums ir pieejams elektroniski Iesniegums un izdrukātā veidā pie skolas dežurantes. Iesniegumu var atnest uz skolu un atstāt pie dežurantes. Ja vecākiem ir e-paraksts, var sūtīt elektroniski uz adresi kanceleja@ vidusskola.lv.
  Pārējos dokumentus iesniegsiet augustā vai septembrī.

     


 • Uzņemšana 10. klasē

  Tavas šodienas izvēles ir tavas nākotnes iespējas!

  Uzņemšana 10. klasē 2020./2021. m.g. - š.g. 15. un 16. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 13:00.

  Līdzi ņem:

  • dokumentu par pamatizglītību,
  • dzimšanas apliecību,
  • medicīnas karti (026/u).
Visas zinas