Pirmais projekts sportā

Latvijas Republikas IZM izsludināja konkursu un kopā ar Priekuļu pašvaldību 2007.gada 18.maijā realizēja projektu „Sporta inventāra iegādes palīdzības pilotprogramma”, kur valsts budžeta finansējums bija Ls 1000,00 un pašvaldības budžeta finansējums Ls 1000,00.

Sporta inventāram budžets pēdējos gados netika plānots, jo lieli līdzekļi tika ieguldīti sporta infrastruktūras attīstībā.

2004.-2005.gadā veikta sporta zāles siltināšana un logu maiņa (Ls 35000,00), 2006.gadā – elektroinstalācijas un apgaismojuma maiņa (Ls 3443,00). Nākotnē tiek domāts par sporta zāles grīdas maiņu.

Pašvaldība atbalsta skolas kolektīva izvirzīto veselīga dzīves veida principus, nodrošinot katram skolēnam bezmaksas peldēšanu (Ls 12600,00 gadā).

Realizējot šo projektu, sporta stundu un ārpusstundu nodarbībam tika iegādāts daudzveidīgs inventārs: bumbas – volejbolam, futbolam, handbolam; raketes un bumbas badmintonam; nūjas un bumbiņas florbolam; frīsbija šķīvīši;  pildbumbas; dažādas bumbas vingrošanai; hanteles; vingrošanas apļi un nūjas; espanderi; paklāji vingrošanai; starta bloki skriešanai.

Otrais projekts sportā

2007.gada 27.septembrī tika uzrakstīts nākošais projekts „Sporta laukuma nestandarta ierīču labiekārtošanai”, kur Ls 500,00 bija rajona budžeta finansējums un Ls 500,00 pašvaldības budžeta finansējums.

Realizējot projektu sporta stadionā uzstādīja trīspadsmit nestandarta ierīces, kuras skolēni izgatavoja mājturības tehnoloģiju stundās, mācoties koka un metāla apstrādi.

Trešais projekts sportā

LR  IZM izsludināja nākošo konkursu „Sporta inventāra iegādes palīdzības programmai”, projektu iesniedzām 2008.gada 25.aprīlī.  Šajā projektā valsts budžeta finansējums ir Ls 1000,00, bet pašvaldības budžeta finansējums Ls 1000,00.  Šī projekta ietvaros iegādājāmies kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu inventāru, lai sporta stundās apgūtu jaunus sporta veidus, nodrošinot mācību priekšmeta „sports” standarta un interešu iazglītības programmas izpildi.

Jauna sporta veidu apgūšanai iegādāts:  florbolam - nūjas, bumbiņas, ķiveres, cimdi; frīsbijam – šīvīši; badmintonam – nūju komplekti un bumbiņas; nūjas nūjošanai.

Koriģējošās  vingrošanas nodarbībām un stājas vingrojumu izpildei stundās iegādātas balansa bumbas un balansa šķīvji, līdzsvara paklājiņi un līdzsvara baļķis.

Materiālu sagatavoja

sporta skolotāja Iveta Gulbinska