Gaisa kvalitāte

Skola piedalīsies pētījumā "Skolu iekštelpu gaisa kvalitāte". Pētījuma mērķis ir iegūt objektīvus datus par skolas vidi (iekštelpu gaisa kvalitāti, izmērot CO2 koncentrāciju gaisā, nosakot mitruma un pelējuma klātbūtni, kā arī pārbaudot sanitāro telpu stāvokli).