PRIEKUĻU VIDUSSKOLAS VIDES KODEKS
plakats
 
ATKRITUMI– samazinām, atkārtoti izmantojam un nododam pārstrādei!
Apzināmies ENERĢIJAS ražošanas, izmantošanas saistību ar vidi, cenšamies taupīt to!
ŪDENS, MEŽS  - cilvēku un vides dzīvības avoti. Taupam dabas resursus!
Izprotam, ierobežojam TRANSPORTA ietekmi uz vides un cilvēku veselību!
Katrs rūpējamies par savu fizisko un garīgo VESELĪBU skolā un ģimenē!
Cilvēku ieradumi –KLIMATA PĀRMAIŅU veicinātāji, tāpēc:


DOMĀSIM ZAĻI – RĪKOSIMIES ZAĻI – DZĪVOSIM ZAĻI!

EKO Darba plānu lejupielādēt šeit
 
EKO ziemas forums - 2017
Izbaudot pēdējo ziemas sniegu, mēs, Priekuļu vidusskolas 8.klases skolnieces Nikija un Nora, 3 februāra dienas devāmies uz Eko skolu ziemas forumu, kas notika Rīgā Rīnūžu vidusskolā.
Ekoskolu Forums ir iespēja skolotājiem un skolēniem no visas Latvijas Ekoskolām sanākt kopā, lai apmainītos ar pieredzi,  gūtu jaunas zināšanas.
Šogad Latvijas Ekoskolu programma svin 15 gadu darbību. Sveikt Ekoskolas bija ieradies arī valsts prezidents Raimonds Vējonis. Kā viesi ar nelielu koncertu viesojās arī grupa Carnival Youth.
Izglītojošās nodarbībās varēja apmeklēt interesantas lekcijas, piemēram,  „Dabas vērtības ainavās mums apkārt ”, „Klimata pētījumi Grenlandes ledājos”,  „Izmestās pārtikas dārgā cena” un citas.
 Visspilgtākos iespaidus un piedzīvojumus guvām piedaloties nakts trasē, kurā izjutām īstu komandas garu kopā ar citu skolu jauniešiem. Trasē bija apvienoti sarežģīti spēka un atjautības uzdevumi.
Pēdējā dienā apmēram 300 cilvēku garā kolonnā devāmies pārgājienā pa Mangaļsalu. Pa ceļam lidoja sniega pikas, tika uzcelts sniegavīru bariņš. Jūra mūs sagaidīja sniegaina un drūma, bet to kliedēja mūsu visu jautrais noskaņojums par jauko kopā būšanu.
Šajās dienās tika iegūti jauni draugi, jauna pieredze un, protams, piedzīvojumi. Iegūtās zināšanas varēsim izmantot skolas projektu dienās.

8.klases skolnieces Nikija Krivāne un Nora Laurīte
 

Eko aktualitātes 2015

Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 170 izglītības iestādes (no pirmsskolām, līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk kā 43 000 skolas.
117 Latvijas izglītības iestādes Rīgā Nacionālajā bibliotēkā šoruden saņēma starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Starp šīm skolām ir arī mūsu skola – Priekuļu vidusskola.
 Zaļā karoga svētkus svinējām 10 reizi! Svētkiem par godu visa skolas saime pulcējās uz svētku pasākumu, kurā atskatījāmies uz iepriekšējos gados paveikto, atkārtojām ekoskolas programmu tēmas, baudījām mūsu skolas skolēnu iespaidīgu priekšnesumu.
Šī mācību gada eko programmas tēma ir saistīta ar nākamajā gadā plānoto skolas salidojumu. Šī tēma ir „Skolas vide un apkārtne”. Turpināsim darboties arī citās eko tēmās. Šoruden esam paguvuši iesaistīties vairākos projektos:
•    ZAAO konkursā „ZAAO pastkarte”, kura ietveros skolēni zīmēs interesantu un saistošu zīmējumu;
•    ZAAO konkursā Otrreizējo materiālu vākšanas akcijā „DABAI LABU DARĪT”, tāpēc visi tiek aicināti novembrī un decembra sākumā nest makulatūru. Pavasarī akciju turpināsim;
•    Izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, kurā aicina iesaistīties “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru. Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus;
•    sadarbība ar ZINO centru
Lai mums visiem kopā aktīvs, radošs un lietderīgs paveiktais darbs, domājot un darot zaļi!

Ekoskolas programmas koordināte Līga Laurīte

 

Ekoskolu Rīcības dienas 2015


Ar 2.novembri sākas Ekoskolu Rīcības dienas -  nedēļu ilga globāla mēroga akcija vides aizsardzībā ieinteresētajām skolām, kurā ik gadu visa pasaulē piedalās vairāk kā desmit miljoni skolēnu. Rīcības dienas notiks visas nedēļas garumā, līdz 8. novembrim un gan Latvijā, gan pasaulē būs veltītas svarīgākajam šī gada vides aizsardzības notikumam – ANO klimata pārmaiņu konferencei.
Kampaņas mērķis ir parādīt skolu jauniešiem un apkārtējai sabiedrībai, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga Rīcībām. 113 izglītības iestādes Latvijā ir sagatavojušas dažādas aktivitātes – radošās darbnīcas, zibakcijas, informējošus pasākumus, ar kurām pievērsīs uzmanību klimata pārmaiņām un demonstrēs to cēloņu saikni ar mūsu dzīvesveidu un ikdienas izvēlēm.
Ikviens ir aicināts atbalstīt Ekoskolas un piedalīties to organizētajās aktivitātēs. Sev tuvāko Ekoskolu atrast un uzzināt, ko tā plāno šonedēļ paveikt, var Rīcības dienu kartē šeit - http://www.draugiem.lv/ekoskolas/pages/39245.

Informāciju sagatavoja – Ieva Gedzuna
ieva.gedzuna@zemesdraugi.lv

 

Rīcības dienas Priekuļu vidusskolā
 

Rīcības dienas ietvaros notiek zīmējumu konkurss un izstāde skolā
„DOMĀSIM ZAĻI – RĪKOSIMIES ZAĻI – DZĪVOSIM ZAĻI!”
Šo saukli ietver mūsu eko skolas vides kodekss, aicinot ikvienu dzīvot ar atbildību pret sevi, sabiedrību, dabu!
Izstādes laikā ar  skolēnu balsojumu notiks oriģinālāko darbu atlase. Šie darbi ieņems goda vietu izstādē Priekuļu pagasta bibliotekā  Valsts svētku laikā.

Eko programmas koordinatore Līga Laurīte

 

Priekuļu vidusskolas 2015./2016.m.g. ekopadomes sastāvs


Skolas skolotāji, darbinieki:

Līga Laurīte – ekopadomes vadītāja, kulturoloģijas, mājturības skolotāja
Baiba Karlsberga – direkt. vietn. ārpusklases darbā
Juris Sukaruks – direkt. vietn. saimnieciskajā darbā
Gunta Razuvanova – direkt. vietn. informāt. jaut.
Ilze Skrastiņa – bioloģijas skolotāja
Alda Daukšte – sākumskolas skolotāja
Digna Bicāne – vizuālās mākslas skolotāja

Novada pašvaldības pārstāvis – Fjodors Puņeiko – novada pad. izpilddirektors
Vecāku pārstāvjis –Santa Rudmieze

Skolēni:
 

Nikola Kovaļevska 10...kl. – skolēnu ekopadomes vadītāja
Everita Kamarūta – 11.kl.
Pauls Ernests Pūliņš 10.kl.
Nikija Krivāne– 7.kl.
Nora Laurīte – 7.kl.
Kristiāna Lazda – 7.kl.
Rudmieze Elīna – 7.kl.
Artūrs Smiltiņš – 7.kl.
Arta Štēbele – 7.kl.
Kristiāna Riekstiņa -7.kl.
Deniss Nazarovs – 7.kl.
Daido Dagne Brūvere – 7.kl.

 Sabiedrības informēšana un izglītošana par ekoskolas aktivitātēm:

  • skolas eko stends
  • skolas mājas lapa
  • skolas avīze „Aplis”
  • Priekuļu novada avīze
  • laikraksts „Druva”