Priekuļu vidusskola

Projekta kopsavilkums (D1 Summary) 2012-1-ES1-COM06-52764 4 “Četri elementi ( dabas aizsardzības izglītībā) uz pētījumiem balstītā apmācībā (pamatkompetences)”
TO DEFINE: The four elements (environmental education) trough inquiry based learning (key competences) 


Projekta "Četri elementi" mērķis ir uzlabot vides aizsardzības izglītību Eiropā, pielietojot jaunākos didaktikas atklājumus, kā piemēram, uz pētījumiem un projektu metodi balstītu mācīšanos. Šis projekts meklē ceļu, kā iekļaut mācību programmās metodoloģiju, kas īstenotu galvenās vides izglītības kompetences skolotāju ikdienas darbā un uzdevumos.
Projekts tiks vērsta uz jaunradi un pamācošu rezultātu pieejamību (pieredzi) dabas aizsardzības jomā, īpaši jautājumos, kas skar enerģētikas, ūdens un atkritumu pārstrādi un klimata pārmaiņas (gāzu emisija,  siltumnīcas efekts).
Mūsu projektā šīs četras tēmas ir saistītas ar četriem elementiem, kas definēti jau Senajā Grieķijā ( attiecīgi - uguns, ūdens, augsne un gaiss).

 

„Comenius” projekta aktivitātes Priekuļu vidusskolā

 

Mācību gads tuvojas nobeigumam  teju vai neticami – tajā ir pabūts valstīs un pilsētās tūkstoš kilometru attālumā.

Svarīgākais, liekas, ir nedomāt par fiziskajām robežām un attālumiem, tā kā mūsdienās tie ir pārvarami, bet spēt izmainīt savās galvās un prātos to, ka Eiropa ir tepat, līdzās. 

Piedaloties Eiropas starpskolu sadarbības projektos, tāds ir arī „Comenius”, gan skolotājiem, gan skolēniem ir iespēja paviesoties pie kolēģiem kaimiņos tuvu un tālu – no Baltijas jūras līdz pat Atlantijas okeānam.  Pēc nelielas pauzes Priekuļu vidusskola atkal piedalās šajā projektā.  Tā nosaukums -  “Četri elementi ( dabas aizsardzības izglītībā) uz pētījumiem balstītā apmācībā (pamatkompetences)”

Projekta "Četri elementi" mērķis ir uzlabot vides aizsardzības izglītību Eiropā, pielietojot jaunākos didaktikas atklājumus, kā piemēram, uz pētījumiem un projektu metodi balstītu mācīšanos. Šis projekts meklē ceļu, kā iekļaut mācību programmās metodoloģiju, kas īstenotu galvenās vides izglītības kompetences skolotāju ikdienas darbā un uzdevumos.

Projekts tiks vērsts uz jaunradi un pamācošu rezultātu pieejamību (pieredzi) dabas aizsardzības jomā, īpaši jautājumos, kas skar enerģētikas, ūdens un atkritumu pārstrādi un klimata pārmaiņas (gāzu emisija, siltumnīcas efekts).

Mūsu projektā šīs četras tēmas ir saistītas ar četriem elementiem, kas definēti jau Senajā Grieķijā ( attiecīgi - uguns, ūdens, augsne un gaiss). Kā Ekoskolai mums tā ir laba pieredze starptautiskajā apritē.

Projekta aktivitātes jārealizē divu gadu laikā (2012./2013.,2013./2014.māc.g.). Tā kā esam septiņas dalībvalstis (Spānija, Portugāle, Itālija, Polija, Čehija, Slovēnija un Latvija), tad pētāmās jomas un veicamie darbi deleģēti katrai skolai, kuras darba vizītēs dalībvalstīs to prezentē kā mājasdarbu.

Līdz tam mēs, skolu koordinatori, bijām pazīstami virtuāli ar e-pasta starpniecību. Pirmā tikšanās notika novembrī Spānijā Haijenas pilsētā (Jaen) Andalūzijas provincē. Tā kā spāņu kolēģis ir šī projekta koordinators un vadītājs, šajā reizē tika izstrādāta detalizēta programma turpmākajai sadarbībai. Tās rezultātā taps publiski pieejami materiāli septiņu skolu interpretācijā interneta resursos, fotoalbums „Četri elementi četros gadalaikos”, kurā visu skolu skolēniem būs iespēja publicēt savu skatījumu fotoattēlos par zemi, gaisu, enerģiju/uguni un ūdeni gan pavasarī un vasarā, gan rudenī un ziemā.  Skolas apmeklējuma laikā iepazināmies ar izglītības iespējām Spānijā, bija iespēja apmeklēt mācību stundas un ārpusstundu nodarbības. Protams, baudījām arī šīs saulainās un viesmīlīgās valsts kultūru. Apmeklējām pasaulslaveno Kordobas katedrāli un vecpilsētu, sajutām Madrides savdabīgo elpu.

Janvārī darba grupa, kurā ietilpa arī četri 7.-9.klašu skolēni, devās uz Itālijas dienvidiem  - Taranto pilsētu Apūlijas reģionā.  Pie mums bija barga ziema, bet tur – daba modās pavasarim. Šīs vizītes tēma  -  „ūdens” -  gan metodiskajos materiālos, gan eksperimentos, gan skolēnu aktivitātēs. Skolēni no septiņām Eiropas valstīm ātri saliedējās kopīgās sporta un kultūras aktivitātēs, tika iegūti jauni draugi, dibināti kontakti.  Kultūras programmas ietvaros apmeklējām UNESCO mantojumā iekļauto Alberobello pilsētu un iepazināmies ar reģiona kultūras mantojumu, kā arī apguvām itāļu valodu.

7.a klases skolnieks Pauls Pūliņš  dalās savos iespaidos par Itālijā piedzīvoto:    ”Ceļš bija nogurdinošs, taču interesants, jo vispirms mums vajadzēja lidot no Rīgas uz Frankfurti, vēlāk no Frankfurtes uz Minheni. Tur bija jāpavada nakts, kad varējām klejot pa lielo, tukšo lidostu. Otrā dienā nokļuvām Taranto pilsētā. Jau viesnīcā sadraudzējāmies ar skolēniem, kas šī projekta ietvaros bija atbraukuši no Čehijas. Nākamajā dienā apmeklējām itāļu skolu un mācījāmies itāļu valodu un arī kādu dziesmu angliski. Vēl spēlējām volejbolu, futbolu un iepazināmies ar jauniešiem no citām Eiropas valstīm. Iepazinām tikai Itālijai īpašo – slaveno itāļu saldējumu un tikai Itālijai raksturīgās īpašās mājiņas, Taranto pili un baznīcas. Kopumā Itālijā ieraudzīju visu, ar ko man šī zeme asociējas, – mazas mašīnas, vecas mājas, palmas, jūru. Priecājos, ka man bija šāda iespēja paviesoties Itālijā.” 

Šī gada starptautiskās aktivitātes turpinājās Portugāles pilsētā Setubalā. Tajās piedalījās gan skolotāji, gan skolēni. Tēma – „enerģija/uguns”. Kamēr skolotāji strādāja darba grupā, skolēni darbojās portugāļu valodas stundās, EKO  nodarbībās, sporta spēlēs un orientēšanās aktivitātēs „bagātību medības”. Darba valoda – angļu.  Apmeklējām Arabidas nacionālo parku, Sintras un Lisabonas zinātnes centrus,  Lisabonas akvāriju un kultūras pieminekļus.

 Portugālē valdīja pavasaris visā tā ziedēšanas krāšņumā, kuru mēs atvedām arī uz Latviju .

Darbs turpinās! Rudenī, septembrī, mūs gaida Polija un jauni izaicinājumi. Visus projekta dalībniekus satiksim Latvijā 2014.gada maijā.

 Baiba Karlsberga

Priekuļu vidusskolas direktores vietniece,

 projekta koordinatore

 

Projekta logo skatīt pie galerijām.