Skolas attīstības plāns

SKOLAS PRIORITĀTES 2018./2019. MĀCĪBU GADAM:

Skolēns prot formulēt savu sasniegto rezultātu, analizēt darbību