Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:
1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī
2. matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 26. februārī..

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

Diagnosticējošie darbi notiek:
1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa - 19. februārī;
2. matemātikā (rakstiski) –  2020. gada 27. februārī;
3. dabaszinībās (rakstiski) –  2020. gada 5. martā.


Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi (9.klasei)

Eksāmeni notiek:
1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombi¬nēti)  rakstu daļa  2020. gada 20. maijā, mutvārdu daļa - 20. un 21. maijā;
2. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti)  rakstu daļa  2020. gada 27. maijā, mutvārdu daļa - 27. un 28. maijā;
3. matemātikā (rakstiski)  2020. gada 2. jūnijā;
4. Latvijas vēsturē (rakstiski)  2020. gada 9. jūnijā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12.klasei)

Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:
1. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
1.1. angļu valodā (kombinēti)  rakstu daļa  2020. gada 17. martā, mutvārdu daļa – 17., 18. un 19. martā;
1.2. vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa   2020. gada 18. martā;
1.3. krievu valodā (kombinēti)  rakstu daļa 2020. gada 19. martā, mutvārdu daļa – 19. un 20. martā;
1.4. franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2020. gada 20. martā;
2. latviešu valodā (rakstiski)  2020. gada 19. maijā;
3. matemātikā (rakstiski) 2020. gada 22. maijā.

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:
Centralizētais eksāmens notiek:
1. Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski)  2020. gada 26. maijā;
2. bioloģijā (rakstiski)  2020. gada 3. jūnijā;
3. fizikā (rakstiski)   2020. gada 5. jūnijā;
4. ķīmijā (rakstiski)   2020. gada 28. maijā;

Eksāmens notiek:
1. informātikā (kombinēti)  rakstu daļa 2020. gada 1. jūnijā, praktiskā daļa - 1. un 2. jūnijā;
2. ģeogrāfijā (rakstiski)   2020. gada 8. jūnijā;
3. ekonomikā (rakstiski)  2020. gada 10. jūnijā.