2019./2020. m. g. skolēniem nepieciešamie individuālie mācību piederumi:
 

Mācību priekšmets

9. klase

Latviešu valoda

Biezā līniju klade 1gb.

Līniju burtnīcas 2gb

Literatūra

Biezā rūtiņu klade 1gb.

Matemātika

Biezā rūtiņu klade 1gb. 2 rūtiņu burtnīcas

Dabaszinības

Bioloģija

Plānā klade 1gb.

Ģeogrāfija

Plānā/biezā klade 1gb

Fizika

Plānā rūtiņu klade

Sociālās zinības

Plānā rūtiņu klade, rūtiņu burtnīca

Mūzika

Rūtiņu burtnīca, nošu burtnīca

Angļu valoda

Līniju burtnīca 1gb., plānā klade

Krievu valoda

Līniju burtnīca 1gb.

Latvijas vēsture

Biezā rūtiņu klade 1gb.

Pasaules vēsture

Biezā rūtiņu klade 1gb.

Ķīmija

Plānā/biezā klade 1gb.

 

Mācību priekšmets

10. klase

11. klase

12. klase

Fizika

Biezā rūtiņu klade

Biezā rūtiņu klade

Biezā rūtiņu klade

Krievu valoda

Biezā klade 1gb. (3 gadiem)

   

Vēsture

Biezā rūtiņu klade 1.gab.

Biezā rītiņu klade 1.gab.

Biezā rūtiņu klade 1.gab.

Ģeogrāfija

Klade vai pierakstu lapas

Klade vai pierakstu lapas

 

Latviešu valoda

Biezā līniju klade 1gb.

Līniju burtnīcas 2gb

Biezā līniju klade 1gb.

Līniju burtnīcas 2gb

Biezā līniju klade 1gb.

Līniju burtnīcas 2gb

Angļu valoda

Plānā klade, līniju burtnīca

Plānā klade, līniju burtnīca

Plānā klade, līniju burtnīca

Literatūra

Biezā rūtiņu klade 1gb.

Biezā rūtiņu klade 1gb.

Biezā rūtiņu klade 1gb.

Bioloģija

Plānā klade 1gb.

Plānā klade 1gb.

Plānā klade 1gb.

Ķīmija

Plānā klade 1gb.

Plānā klade 1gb.

Plānā klade 1gb.

Matemātika

Biezā rūtiņu klade 1gb. 2 rūtiņu burtnīcas

Biezā rūtiņu klade 1gb. 2 rūtiņu burtnīcas

Biezā rūtiņu klade 1gb. 2 rūtiņu burtnīcas

Kulturoloģija

 

Plānā klade 1gb.

Plānā klade 1gb

Psiholoģija

 

Plānā klade 1gb.