2019./2020. m. g. skolēniem nepieciešamie individuālie mācību piederumi:
1.klasē nepieciešamais personīgai lietošanai

Latviešu valodai
5 līniju burtnīcas 1.klasei, vāciņi
Matemātikai
5 rūtiņu burtnīcas 1.klasei, vāciņi
3 rūtiņu klades (plānās) dabaszinībai, sociālajām zinībām, ārpusklases lasīšanai
Sportam - sporta tērps – īsais un garais, apavi, zeķes, nepieciešamais peldēšanas nodarbībām.
Ikdienas lietošanai- pildspalvas, parastie  zīmuļi, dzēšgumija, asināmais, flomāsteri,
krāsu zīmuļi, lineāls 30 cm, maiņas apavi, darba burtnīcu un grāmatu vāciņi.

2.klasē nepieciešamais personīgai lietošanai

Latviešu valodai
5 līniju burtnīcas 2.klasei, vāciņi
Matemātikai
5 rūtiņu burtnīcas, vāciņi
Sportā
Sporta tērps – garais un īsais, apavi, zeķes, nepieciešamais peldēšanas nodarbībām.
Ikdienas lietošanai
Pildspalvas, grāmatu vāciņi, darba burtnīcas vāciņi, parastie  zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija, asināmais, krāsu zīmuļi, lineāls 30 cm, maiņas apavi.

3.klasē nepieciešamais personīgai lietošanai

Latviešu valodai
5 līniju burtnīcas 3.klasei, vāciņi
Matemātikai
5 rūtiņu burtnīcas, vāciņi, cirkulis, trijstūra lineāls
Sportā
Sporta tērps – garais un īsais, apavi, zeķes, nepieciešamais peldēšanas nodarbībām.
Ikdienas lietošanai
Pildspalvas, 5 grāmatu vāciņi, parastie  zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija, asināmais
krāsu zīmuļi, lineāls 30 cm,  maiņas apavi.

4.klasē nepieciešamais personīgai lietošanai

Latviešu valodai 10 līniju burtnīcas, vāciņi , klade.
Matemātikai 10 rūtiņu burtnīcas, vāciņi,  cirkulis, klade.
Sociālās zinībās- 1 plānā rūtiņu klade (var turpināt iepriekšējā gada kladi)
Sportā - sporta tērps – garais un īsais, apavi, nepieciešamais peldēšanas nodarbībām.
Ikdienas lietošanai- Pildspalvas, flomāsteri, parastie  zīmuļi, dzēšgumija, asināmais
krāsu zīmuļi, lineāls 30 cm, maiņas apavi.

 

Mācību priekšmets

5. klase

6. klase

7. klase

8. klase

Latviešu valoda

Plānā līniju klade 1gb.

Līniju burtnīcas 2gb

Plānā līniju klade 1gb.

Līniju burtnīcas 2gb

Biezā līniju klade 1gb.

Līniju burtnīcas 2gb

Biezā līniju klade 1gb.

Līniju burtnīcas 2gb

Literatūra

Plānā rūtiņu klade 1gb.

Plānā rūtiņu klade 1gb.

Biezā rūtiņu klade 1gb.

Biezā rūtiņu klade 1gb.

Matemātika

Biezā rūtiņu klade 1gb.

2 rūtiņu burtnīcas

Biezā rūtiņu klade 1gb.

2 rūtiņu burtnīcas

Biezā rūtiņu klade 1gb.

2 rūtiņu burtnīcas

Biezā rūtiņu klade 1gb.

2 rūtiņu burtnīcas

Dabaszinības

Bioloģija

Plānā klade 1gb.

Plānā klade 1gb.

Plānā klade 1gb.

Plānā klade 1gb.

Ģeogrāfija

   

Plānā/biezā klade 1gb

Plānā/biezā klade 1gb

Fizika

     


Plānā rūtiņu klade 1gb

Sociālās zinības

Plānā rūtiņu klade 1gb., rūtiņu burtnīca

Plānā rūtiņu klade 1gb., rūtiņu burtnīca

Plānā rūtiņu klade 1gb., rūtiņu burtnīca

Plānā rūtiņu klade 1gb., rūtiņu burtnīca

Mūzika

Rūtiņu burtnīca,

mazā nošu burtnīca

Rūtiņu burtnīca,

mazā nošu burtnīca

Rūtiņu burtnīca,

mazā nošu burtnīca

Rūtiņu burtnīca,

mazā nošu burtnīca

Angļu valoda

Līniju burtnīcas 1gb

Plānā klade 1gb.

Līniju burtnīcas 1gb

Plānā klade 1gb.

Līniju burtnīcas 1gb

Plānā klade 1gb.

Līniju burtnīcas 1gb

Plānā klade 1gb.

Krievu valoda

 

Klade

Līniju burtnīcas 1gb

Klade

Līniju burtnīcas 1gb

Klade

Līniju burtnīcas 1gb

Latvijas vēsture

 

Plānā rūtiņu klade 1gb.

Plānā rūtiņu  klade 1gb.

Plānā rūtiņu klade 1gb.

Pasaules vēsture

 

Plānā rūtiņu klade 1gb.

Plānā rūtiņu klade 1gb.

Plānā rūtiņu klade 1.gab.

Ķīmija

     

Plānā/biezā klade 1gb.

Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm) Plānā rūtiņu klade 1gb.      
Vizuālā māksla

Guaša krāsas,

akvareļu krāsas,

3 dažāda lieluma otas,

2 melni marķieri (0,5 mm un 2-3 mm),

krāsu zīmuļi

Guaša krāsas,

akvareļu krāsas,

3 dažāda lieluma otas,

2 melni marķieri (0,5 mm un 2-3 mm),

krāsu zīmuļi

Guaša krāsas,

akvareļu krāsas,

3 dažāda lieluma otas,

2 melni marķieri (0,5 mm un 2-3 mm),

krāsu zīmuļi

Guaša krāsas,

akvareļu krāsas,

3 dažāda lieluma otas,

2 melni marķieri (0,5 mm un 2-3 mm),

krāsu zīmuļi