Individuālais darbs ar izglītojamajiem
Skolotāji Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
V.Andrīte     13:20-14:20 8:20-8:50  
I.Aļļena   8:00-9:00   8:00-9:00  
N.Čencova 14:55-15:35 8:30-8:50 8:30-8:50 15:00-16:30    
A.Daukšte       8:00-8:50 15:00-15:20
M.Dzedone 14:55-15:40   8:30-9:00    
L.Dzērve   8:00-8:55   13:20-14:10  
Z.Virskule   7:55-8:55 7:55-8:55 13:25-14:05 (5. kl.)    
I.Gulbinska 8:00-8:55   15:35-15:55 8:00-8:55  
D.Jakobsone

14:10-15:40

    8:25-8:55 13:25-14:20  
R.Kanušniece 13:20-14:00   8:30-9:00 8:30-9:00  
Dz.Kaparkalēja     14:10-16:10   8:10-8:50
I.Kaparkalēja 8:00-8:55 8:20-8:55 15:00-16:30    
B.Karlsberga   15:00-15:10      
 L.Laurīte 15:00-15:40 14:05-15:15     8:20-9:00
 I.Felca 8:20-9:00 8:20-9:00   8:20-9:00  
O.Jermolājevs         8:40-9:00
 J.Mičulis 14:55-15:55   15:30-16:15   14:00-14:30
 A.Norvele 13:20-14:00   13:20-14:00   13:20-13:40
M. Palsiņa - Šantere 14:15-15:40     15:00-16:30  
M. Dambītis     13:25-15:00 14:15-14:55  
 G.Puriņa 13:15-15:15 8:20-8:50      
 R.Purvinska 8:10-8:47   8:10-8:47   8:10-8:47
 G.Razuvanova 15:00-15:30 8:30-9:00      
 A.Rozmisa   8:30-8:50   13:20-14:10 8:30-8:50
 I.Ruskule 8:00-8:55 (12. kl.) 8:00-8:55   8:00-8:55 (individ.) 8:00-8:55
 D.Sarkane 14:55-15:40     8:20-9:00 8:15-9:00
 A.Skrastiņa       15:45-16:15  
 I.Skrastiņa 14:55-15:40 14:10-14:50     8:10-8:50 14:10-14:50
 I.Skrastiņš 15:00-15:40 15:00-16:00 8:10-8:50 8:10-8:50  
 S.Spruģevica   15:00-15:40 15:00-15:40 14:05-15:55  
 B.Zēmele   15:45-16:45 8:10-8:50    
 D.Žukova 8:40-9:00 14:05-15:00   15:00-15:40   8:40-9:00
I.Zilgalve   15:00-15:40     8:30-8:50
D.Čeirāne     15:40-16:35    
S.Norvele   8:10-8:55 13:20-14:20