Skola īsteno:
  1. Pamatizglītības programmu
  2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
  3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Stundu saraksts:
  1. Stundu saraksts no 1 līdz 4 klasēm
  2. Stundu saraksts no 5 līdz 9 klasēm
  3. Stundu saraksts no 10 līdz 12 klasēm
 

Stundu laiki:

0. stunda 8:10-8:50

1. stunda 9:00-9:40

2. stunda 9:45-10:25

3. stunda 10:35-11:15

4. stunda 11:25-12:05   Pusdienas 1.-5. klašu skolēniem 12:05-12:35

5. stunda (6.-12. kl.) 12:15-12:55   Pusdienas 6.-12. klašu skolēniem 12:55-13:25

5. stunda (1.-5. kl.) 12:35-13:15

6. stunda 13:25-14:05

7. stunda 14:15-14:55

8. stunda 15:00-15:40

9. stunda 15:45-16:25

 

 

Sekmju izraksti I semestrī:

20. septembris,

4. oktobris,

18. oktobris (1.-3. klasei - sekmju izraksts, 4.-12. klasei - starpsemestra liecība),

8. novembris,

22. novembris,

6. decembris,

20. decembris - I semestra liecības.

 

 
Sekmju izraksti II semestrī:
 
 

Mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiki:

I semestris  -02.09.2019.-20.12.2019.

II semestris - 06.01.2020.-29.05.2020. (1.-8.; 10.-11. klašu izglītojamajiem)

                         06.01.2020.- 12.06.2020. 9. klašu izglītojamajiem

                        07.01.2019.-19.06.2020. 12. klašu izglītojamajiem

Brīvlaiki

Rudens brīvlaiks - 21.10.2019.-25.10.2019.

Ziemas brīvlaiks - 23.12.2019.-03.01.2020.

Pavasara brīvlaiks - 16.03.2020.-20.03.2020. 1.-11. klašu izglītojamajiem

                                    23.03.2020.-27.03.2020. 12. klašu izglītojamajiem

II semestrī papildus brīvlaiks 1. klašu izglītojamajiem