Skola īsteno:
  1. Pamatizglītības programmu
  2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
  3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Stundu saraksts:
  1. Stundu saraksts no 1 līdz 4 klasēm
  2. Stundu saraksts no 5 līdz 9 klasēm
  3. Stundu saraksts no 10 līdz 12 klasēm
 

Stundu laiki:

0. stunda 8:10-8:50

1. stunda 9:00-9:40

2. stunda 9:45-10:25

3. stunda 10:35-11:15

4. stunda 11:25-12:05   Pusdienas 1.-5. klašu skolēniem 12:05-12:35

5. stunda (6.-12. kl.) 12:15-12:55   Pusdienas 6.-12. klašu skolēniem 12:55-13:25

5. stunda (1.-5. kl.) 12:35-13:15

6. stunda 13:25-14:05

7. stunda 14:15-14:55

8. stunda 15:00-15:40

9. stunda 15:45-16:25

 

 

Sekmju izraksti I semestrī:

22. septembrī
6.oktobrī
20. oktobrī 1.-3. klasei - sekmju izraksti; 4.-12. klasei starpsemestra liecība
10. novembrī
24. novembrī
8. decembrī
22. decembrī liecības
 
Sekmju izraksti II semestrī:
 

Mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiki:

I semestris  -01.09.2017.-22.12.2017.

II semestris - 08.01.2018.-31.05.2018. (1.-8.; 10.-11. klašu izglītojamajiem)

                         08.01.2018.- 14.06.2018. 9. klašu izglītojamajiem

                        08.01.2018.-21.06.2018. 12. klašu izglītojamajiem

Brīvlaiki

Rudens brīvlaiks - 23.10.2017.-27.10.2017.

Ziemas brīvlaiks - 25.12.2017.-05.01.2018.

Pavasara brīvlaiks - 12.03.2018.-16.03.2018. 1.-11. klašu izglītojamajiem

                                    19.03.2018.-23.03.2018. 12. klašu izglītojamajiem

II semestrī papildus brīvlaiks 1. klašu izglītojamajiem