Komplekso pusdienu cena 1,42 eiro


Launaga cena 0.54 eiro (1.-4. klases skolēni maksā klases audzinātājam, 5.-12. klašu skolēni maksā skolas ēdnīcā līdz plkst. 9:00)

Launags  no plkst. 14:30 - 15:00