Logopēds ir koriģējošais pedagogs, valodas terapeits,
kurš:
 • nodarbojas ar runas un valodas traucējumu novēršanu bērniem un pieaugušajiem,
 • veic runas un valodas profilaksi.
Priekuļu vidusskolā logopēdes Anda, Egita un Agita strādā ar bērniem, kuriem ir rakstu un runas traucējumi, kas izpaužas kā specifiski mācīšanās traucējumi –skolēnam lielas grūtības iemācīties lasīt, rakstīt. Katra mācību gada sākumā - septembrī, 1.klašu bērni un jaunpienākušie skolēni no citām skolām tiek pārbaudīti un uzaicināti apmeklēt logopēdijas nodarbības. Tās parasti tiek piedāvātas agrajā stundā vai pēc mācību stundām.
Bērni skolā 1 –2 gadu laikā paši nespēj apgūt lasītprasmi, rakstītprasmi. Kļūdas ir specifiskas, noturīgas un atkārtojas. Tas nenozīmē, ka bērniem ir garīgās attīstības traucējumi, intelekts ir vidusmēra līmenī vai pat stipri augstāks par vidējo. Šādos gadījumos runā par lasīšanas, pareizrakstības traucējumiem – disleksiju un disgrāfiju. Logopēds ir tas cilvēks, kurš  labo bērna valodas defektus, iemāca viņam justies labāk, pilnvērtīgāk attīstīties un mācīties. Šis darbs prasa bezgala lielu pacietību. Bieži kopīgiem spēkiem sasniegtais rezultāts var pazust bērna psihi traumējoša iemesla dēļ. Tad jāsāk viss no sākuma…Skolas logopēds strādā arī ar skolēniem, kuriem ir skaņu izrunas traucējumi un stostīšanās.
Lasīšanas traucējumi izpaužas:
 • aizkavēta lasītprasmes apguve;
 • grūti nosaukt, atcerēties, iegaumēt burtus;
 • grūti saliedēt burtus zilbēs, vārdos;
 • nepazīstamus vārdus mēģina uzminēt;
 • lasa ļoti lēni, skaļi lasot, ātrums samazinās;
 • vāja izpratne par lasīto;
 • nepatīk lasīt.
 
Rakstīšanas traucējumi izpaužas:
 • pareizrakstībā – rakstu darbos daudz dažāda rakstura kļūdu;
 • lēni raksta;
 • diktātos teikumi nav pabeigti;
 • nespēj precīzi norakstīt;
 • nepatīk rakstīšana, bieži no tās vairās.