BIBLIOTĒKA - PIEEJA IZGLĪTĪBAI UN KULTŪRAI

Darba laiks:

 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
 8:00-15:00  8:00-10:00 8:00-16:00  8:00-11:00  7:50-8:30
   10:30-12:00   11:25-12:05  
  14:10-16:00   14:10-16:00  

 

 

Priekuļu vidusskolas bibliotēka kā informācijas centrs sākta veidot 2002.gadā. Tā sastāv no trīs telpām ar kopējo platību 158,2kvm.

Bibliotēkas struktūra:
grāmatu krātuve;
lasītava;
bibliotēka.
Grāmatu fondu veido:
*mācību grāmatas, metodiskie materiāli;
*uzziņu literatūra;
*daiļliteratūra.

Bibliotēkā - informācijas centrā ir kopētājs- printeris.

Sadarbība ar skolēniem:
 • Informācija par jaunumiem,
 • Nodrošinājums ar literatūru mācību procesa pilnveidei,
 • Lasīšanas veicināšanas pasākumi 1.-4.klasēs,
 • Izstādes, konkursi, tematiskie pasākumi,
 • Iesaistīšanās DA pasākumos (grāmatu dāvināšana pēc skolēnu iniciatīvas),
 • Uzziņu darbs,
 • Lietotāju individuālā apmācība,
 • Preses uzdevumu piedāvājums,
 • Atbalsts projektu nedēļā,
 • Informācija par karjeras iespējām.

Sadarbība ar skolotājiem:
 • Grāmatu un metodiskās literatūras komplektēšana,
 • Informācija par jaunumiem,
 • Preses uzdevumu piedāvājums,
 • Palīdzība projektu nedēļā.