Komandas locekļi

Vārds, uzvārds - informācija

Tev palīdzēs, ja

Psihologs

Inna Rezgale - 105.kab. Tel.29124011

ja Tev ir emocionāla rakstura problēmas

Speciālais pedagogs

Anda Rozmisa - 303.kab.

andarozmisa@inbox.lv

 

ja Tev ir grūtības mācībās

Skolas medmāsa

Sarma Gūta – 107.kab. Tel.4107837

ja Tev ir veselības traucējumi

Logopēdi

Anda Rozmisa - 303.kab.

andarozmisa@inbox.lv

Agita Norvele - 205.kab.

agitan@inbox.lv

Egita Apša - 316. kab.

egitaapsa@inbox.lv

ja Tev ir valodas defekti, mācīšanās grūtības lasīšanā, rakstīšanā