Topošo izglītības darba metodiķu nodarbība

29.janvārī Priekuļu vidusskolā mācības notika 12 topošajiem izglītības metodiķiem. Dienas galvenais uzdevums - vērot un analizēt mācību stundas. Priekuļu vidusskola piedāvāja izvērtējumam 10 mācību stundas. Milzīgs gandarījums un prieks par kolēģu-metodiķu atzinīgajiem vārdiem, izceļot mūsu pedagogu profesionalitāti un radošumu,  mācību stundu mūsdienīgumu un kvalitāti.