Priekuļu vidusskolas interešu izglītības nodarbību saraksts

Nodarbība

Skolotāja uzvārds, vārds

Laiks

Vieta

Tautas dejas ,,Miķelēni"

Brasliņš Māris

1. - 2. klase
otrdiena 13:25-14:15,              ceturtdiena 13:25--14:15
3. - 4. klase
otrdiena 14:15-15:00,
ceturtdiena 14:15-15:00
5. - 6. klase
otrdiena 15:00-16:00,
ceturtdiena 15 :00-16:00
6.- 9. klase
pirmdiena 15:00-16:00

trešdiena 15:00-16:00

Skolas zāle

Zēnu koris

Iveta Lapiņa

 trešdiena 8:10-8:55
piektdiena 8:10-8:55

zāle

5.-12. klašu koris Iveta Lapiņa  otrdiena 8:10-8:50
ceturtdiena 8:10-8:50
zāle

Sākumskolas koris 2.-4.kl.

Ilona Aļļena

 otrdiena 8:10-8:50
ceturtdiena 8:10-8:50

206.kab.

1. klašu koris Ilona Aļļena trešdiena 12:35--13:15 (5. stunda) 206.kab.

Lietišķās mākslas pukciņš

Līga Laurīte

 otrdiena14:10 - 16:00 (2.-5. kl.)

118.kab.

Vispārējā fiziskā sagatavotība/ Sporta spēles

Iveta Gulbinska

pirmdiena 15:00-15:55
ceturtdiena  15:00-15:55

Sporta zāle

Radošā darbnīca Marita Dzedone

pirmdiena 13:25-14:05 (2.-3. kl.)

14:10 - 16:00 (4.-5. kl.)

118. kab.
Ekoloģijas pulciņš

Līga Laurīte

otrdiena 8:10-9:45 207. kab.

Mūsdienu dejas

"Hip-Hop"

Anita Lielmane

piektdiena 13:25-14:05 (sākumsk.)

14:10-15:00 (pamatsk.)

zāle
Galda spēles Zigrīda Liepiņa

piektdiena 13:25-14:05 (sākumsk.)

14:10-15:00 (pamatsk.)

304. kab.
Ritma grupa Dzintars Vīksna pirmdiena 13:10-15:40 (no 6. kl.) Attīstības centrs
Futbols Aivars Krickis

pirmdiena 8:10-9:40

trešdiena 8:10-9:40, 15:00-16:00

Sporta zāle

Papildus nodarbības:

  • Jaunsargu grupa no 6.klases- trešdienās: plkst. 15.00 -18.00 jaunsardzes kab. 1.st.– Juris Kokins
  • Karatē – maksas grupa: otrdienās plkst.17.15 – 19.00 Piektdienās plkst.15.00-16.15( skolas zāle)
  • LEGO 1.4.kl ( no projekta līdz.) otrdienās, ceturtdienās 8.10 – 8.55) 2.st. – Ruta Purvinska
  • CSDD – velosipēdistu tiesībām un konkursiem – Ruta Purviska– trešdienās, piektdienās datorkabinetā214.kab. plkst.13.20 – 15.30