Topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem

Par iespējamo tikšanos ar topošajiem pirmklasniekien informācija būs vēlāk.