Skolēnu pārvadāšanas autobusu grafiks 2019. gada 3., 4. septembrī pēc skolas

Priekuļu vidusskola – Liepas virziens 13:30 (šoferis Aivars)

Priekuļu vidusskola – Mārsnēnu virziens 13:30 (šoferis Ansis)

Priekuļu vidusskola – Jāņmuižas virziens 14:00 (šoferis Aivars)

Priekuļu vidusskola – Veselavas virziens 13:30 (šoferis J. Romānovs)