Skolēnu pārvadāšanas autobusu grafiks 2019. g. 2. septembrī

Autobuss 2. septembrī (pēc pasākuma):

Priekuļu vidusskola – Liepas, Jāņmuižas virziens (APVIENOTAIS)12:00 (TVM Marbus JT5695) (šoferis Aivars)

Priekuļu vidusskola – Mārsnēnu virziens 12:00 (SETRA 213 GP1353) (šoferis Ansis)

Priekuļu vidusskola – Veselavas virziens 12:00 (VW Crafter KG2422) (šoferis J. Romānovs)