04.09.2018
Autobusi pēc stundām 5.09.

Autobuss pēc mācību stundām
Priekuļu vidusskola – Bērzkroga virziens 13:30 (TVM Marbus JT5695) (šoferis Aivars)
Priekuļu vidusskola – Liepas virziens 14:00 (TVM Marbus JT5695) (šoferis Aivars)
Priekuļu vidusskola – Mārsnēnu virziens 13:30 (SETRA 213 GP1353) (šoferis Ansis)
Priekuļu vidusskola – Jāņmuižas virziens 13:30 (VW Crafter KG2422) (šoferis J. Romānovs)
Priekuļu vidusskola – Veselavas virziens 14:00 (VW Crafter KG2422) (šoferis J. Romānovs)
Priekuļu vidusskola – Raunas, Jaunraunas virziens 13:30 (Norle)